A la capella

Laïs & Ludo Vandeau - A la Capella (2003)cd_alacapella Mini cd Virgin 7243 5 838522 9 (Ultratop (B) - Binnenkomst: 19/04/2003 - Piek: 9 - Weken: 10) 01. Tria cantica eucharistica 02. De reiziger 03. After The Goldrush 04. Belle (Je m'en vais) 05. May Morning Dew 06. Tjanne 07. Wee Mij 08. Kabouter Kiekeboe
* * *
01. Tria Cantica Eucharistica O sacrum convivium In quo christus sumitur Recolitur memoria, memoria passionis ejus Recolitur memoria passionis ejus Impletur gratia Et futuroe gloria nobis pignus, nobis pignus datur amen Van Huffel 02. De Reiziger Ik zie de torens van de stad, ze dagen in het Oosten. Ik wou dat ik er vrienden had die mij er kunnen troosten. Ik ben al veertien jaar op reis, Wil mij onderdak geven. Een stukje brood, een beker wijn, het is mij om het even. Toe poorter, laat er mij toch in, ik heb geen geld, geen have Mijn vrouw en kinderen zijn dood, Ik heb ze zelf begraven Ik loop al heel mijn leven lang door bos en veld en heide Ik jaag met wolven en ik slaap aan de berin haar zijde Dit zoeken duurt al veel te lang, wil mij ervan verlossen Dus kom en steek me dood, mijn vriend, begraaf me in de bossen. Toe poorter, laat er mij toch in, ik heb geen geld, geen have Mijn vrouw en kinderen zijn dood, Ik heb ze zelf begraven Ik weet niet veel ja dat is waar, maar ‘k weet wat er zal komen De oorlog naakt, het uur is daar ja, 'k zag het in mijn dromen. Ik zag het branden in de stad, de kerken en de huizen De duivel brandde alles plat, de mensen en de muizen. Toe poorter, laat er mij toch in, ik heb geen geld, geen have Mijn vrouw en kinderen zijn dood, Ik heb ze zelf begraven Ik zag verwoesting en geweld, de grond die zag ik beven Ik heb er U nu van verteld, wil mij een stuiver geven J. Cornille / J. Bauweraerts, arr. Laïs Powertone Music Publishing 04. Belle (Je m'en vais) Belle je m'en vais en Allemagne oh ma mignonne y venez-vous Oh que nenni, je n'y vais pas car tout garçon qui part pour la guerre N'en revient pas Et quand vous serez sur ces montagnes vous n'y penserez plus à moi Vous verrez l'une, puis vous verrez l'autre et vous perdrez la souvenance Du temps passé Mais belle je ferai faire une image à la ressemblance de vous J'la bais'ra tant, puis l'embrasserai pour conserver la souvenance De notre temps Mais que diront tes camarades En te voyant baisser du papier Je leur dirai c'est le portrait C'est le portrait de ma mignonne Du temps passé Tu n 'baisera pas mon image en Allemagne pendant 7 ans Auprès de moi tu restera car tout garçon qui part pour la guerre Ne reviens pas Trad. 05. May Morning Dew How pleasant in winter to sit by the hob Listening to the barks and the howls of a dog Or in summer to wander the wide valleys through And to pluck the wild flowers in the May morning dew Summer is coming, oh summer is near With the leaves on the trees and the skies blue and clear And the birds they are singing their fond notes so true And the flowers they are springin' in the May morning dew The house I was reared in is but a stone on a stone And all around the garden the weeds they have grown And all the kind neighbours that ever I knew Like the red rose they've withered in the May morning dew God be with the old folks, who are now dead and gone And likewise my brothers: young Dennis and John As they tripped through the heather the wild hare to pursue As their joys they were mingled in the May morning dew Trad. / Arr. Laïs / L. Vandeau 06. Tjanne Ach Tjanne, zeide hij Tjanne Waarom en zingde gij niet ? En wat zouder ik gaan zingen Binst dry dagen en bender ik niet Tjanne was schaars in d'aarde Jan trouwde met een ander lief En zij gaf de kind'ren slagen En zij zeid: waarom zoekte gij niet 's morgens ten negen uren Zag men de dry kind'ren gaan naar het graf van hulder moeder en zij bleven daar stille staan zij lazen en zij baden zij vielen op hulder knieën op 't gebed dat zij daar lazen en het graf sprong open in drien zij nam het middelste zoontje en zij ley 't op haren schoot en zij nam het jongste zoontje en zij ley 't aan haar borst bloot en zij gaf 't eerst t zuigen gelijk al de moeders kuis ach kinders, zeide zij kinders wat doet uwen vader al thuis ach moeder, zeiden zij moeder mijn honger is wel te groot staat op en gade gij mede wij zullen vragen ons brood ach kind'ren, zeide zij kind'ren 'k en kan voorwaar niet opstaan en mijn lichaam onder d'aarde en de geest doet mij hier staan Trad. / Laïs, arr. Laïs 07. Wee Mij Wee mij ick heb een vrouw, het wordt u geclaegt De broeck sy draagt en met geweldt, houd sy het veldt Sy clapt sy snapt myn hersenen stelt se in pyn En ick moet wiegen na na na na Sy gaet ter herberg met clappeye-gespuys My laet s'in huys, noch vonc noch vier, nog broodt noch bier Sy drinct, sy schinct voor 't geldeken Spaanschen wijn En ick moet wiegen na na na na E vivo a mio despetto per tango ardor Cho dentr'al cuor Ne so che far per no brusar Pietà viseto, dolce inzucherao D'un peto brusto la na na na na na Son ben nassuo in mal punto per tu cason A tal che son dal gran martir zonnnto al morir pietà viseto, dolce inzucherao d'un pet brusto la na na na na na na Trad., arr. Laïs 08. Kabouter Kiekeboe In een bos met blauwe bomen woont kabouter Kiekeboe Overdag zit hij te dromen, 's nachts doet hij zijn oogjes toe Lalalalala Om zijn handjes wollen wantjes, op zijn hoofd een pinnenmuts Aan zijn neus drie zomersproetjes, in zijn dromen vindt hij rust Lalalalala In zijn huisje met vier muren, wit als Vlaamse plattekaas Zit hij door het raam te turen naar een hertje of een haas Naar een mus of naar een merel, naar een bosduif of fazant En in 't najaar naar die kerel met zijn hakbijl in zijn hand Lalalala Dan hoort hij de bomen vallen en houdt hij zijn hartje vast Als de pelsenjagers knallen, kruipt hij beverig in zijn kast In zijn kast met melk en honing en een grote peperkoek Zit die kleine, zachte koning dan te huilen in een hoek Trad. KLJ Antwerpen, arr. Laïs / L. Vandeau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *