Douce victime

LAÏS - "Douce Victime" (2004) RELEASE: 29/03/2004 Full cd Virgin 01. Marie Madeleine 02. Rinaldo 03. Jasio U Pana 04. Wanhoop van een wees 05. Klacht van de verstoten minnares 06. Opzij 07. Marieke 08. La plus belle de Céans 09. Al Béole 17 10. De drie Maagdekens 11. Dormez, dormez 12. Hymne
* * *
01. Marie Madeleine Marie Madeleine n'avait pas quinze ans Qu'elle en avait bien quatre amants Un jour, son père lui a demandé Ma fille veux-tu t'y marier O, prends le prince, ô prends le roi O, prends celui que tu voudras O, ni du prince ô, ni du roi Père je n'veux pas m'y marier La belle a pris son tablier Parmi la ville s'en est allée A son chemin l'a rencontré Un marinier, joli marinier O, prends le prince, ô prends le roi O, prends celui que tu voudras O, ni du prince ô, ni du roi Père je n'veux pas m'y marier O marinier, beau marinier La mer, voulez-vous m'la passer La belle, montez par derière moi La mer, je vous la passerai music: j. bauweraerts words: trad. Jorunn: "Een heel traditioneel nummer, zowel qua opbouw als betekenis. De tekst vonden we in een encyclopedie van oude Franse liederen, maar voor ons is het toch vooral een spel met klanken. En net als 'La plus Belle de Céans' klinkt het frivoler dan het eigenlijk is. Een meisje wil met een zeeman trouwen, maar dat ziet haar vader niet zitten. Aan het eind smeekt het treurende meisje: 'O zee, wilt gij mijn beminde alstublieft aan mij geven?' Dat vonden we wel mooi." 02. Rinaldo In de duisternis der bossen In een hol met loof bedekt Rust de dapperste der rovers Tot hem zijne rosa wekt Rinaldo roept zij minzaam Rinaldo sta toch op Uw gezellen zijn al wakker en de zon komt ook reeds op Langzaam opent hij zijn ogen Ziet haar vriend'lijk in 't gezicht Zachtjes zinkt zij in zijn armen Sluit haar mond met kussen dicht Winnen zullen wij of sterven Allen gaan daarmee akkoord Maar de roep klinkt door de dalen en de bergen schallend voort Zie hen lopen, zie hen strijden Thans verdubbelt zich hun moed Maar helaas, zij moeten wijken Spillen vruchteloos hun bloed Rinaldo ingesloten Vecht zich vrij en maakt zich los en hij vindt een onderkomen Op een bergslot in het bos Achter dikke donkere muren Smaakt hij weder nieuw geluk Dianora komt hem troosten Met haar zachte handendruk Rinaldo, edele rover Gij rooft vrouwenhart en -rust Vurig zijt gij in den oorlog Teder in uw liefde en lust music: laïs words: trad. Annelies: "Gemaakt tijdens een vakantie in Turkije. Die omgeving heeft duidelijk een invloed gehad: we hebben zelfs een saz gebruikt." - Jorunn: "In de buurt van ons hotel bevonden zich drie moskeeën. Op een bepaald moment begonnen de respectieve imams op te roepen tot het gebed en het was prachtig om te horen hoe hun stemmen door de wind werden meegedragen en tegen elkaar opbotsten. 'Rinaldo' gaat over een Italiaanse rover die, naar het schijnt, echt heeft bestaan. Een zuiderse variant op Robin Hood, zeg maar." 03. Jasio U Pana Służył Jasio u pana starszego dworzana, l wysłużył dzieweczkę, w siódmym roku panieneczkę. A gdy już Kasieńkę miał, król na wojnę rozkazał. Już siódmy roczek idzie, Jasio z wojenki jedzie, I zajechał przed okienko, wyjdź do mnie Kasieńko. Wyszła ci doń matka, teść, I proszą go z konia zejść. Ja z konika nie zejdę, Póki Kasi nie ujrzę. Już Kasieńka nie żyje, Na jej grobie lilije. Cały cmentarz objechał, Nim na jej grób zajechał. I stanął na jej grobie, Gorzko zapłakał sobie. Kasiu, droga Kasieczko, Przemów do mnie słóweczko. Tyłem Boga uprosił, Żebym do ciebie wrócił. Zadzwońcie jej w wielki dzwon, Mojej Kasi smutny zgon. Zagrajcie jej organy, Mojej Kasi kochanej. Zagrajcie jej w kościele, Mojej Kasi wesele. Wszystkie panny w wianeczku, Moja Kasia w piaseczku. music: trad. - laïs - words: trad. Jorunn: "Een Poolse traditional. In 1997 traden we op tijdens een radiofestival in de buurt van Wenen. Ieder deelnemend land had een groep afgevaardigd dat zijn volkslied vertegenwoordigde en dit lied werd er gebracht door een Pools duo. We noteerden de tekst, terwijl we naar hun cd luisterden, in fonetisch Pools, maar hadden geen flauw benul van waar het over ging. We bedachten er harmonieën voor en het klonk nogal donker, dus hoopten we stilletjes dat de tekst heel triest zou zijn. En ja hoor, toen een Poolse poetsvrouw het lied voor ons vertaalde, bleek dat het een verhaal was over een echtpaar waarvan de man ten oorlog trekt en sneuvelt en de vrouw ziek wordt van verdriet en sterft. Dat was nog eens geluk hebben" (lacht) - Nathalie: "We zongen dit live in, samen met de strijkers van het London Chamber Orchestra in Abbey Road. Zodra we klaar waren begonnen de anders zo koele musici van het orkets spontaan voor ons te applaudisseren: het meest magische moment van het hele opnameproces. Voor mij is dik ook het mooiste bijna-a capellanummers dat we ooit hebben vertolkt." 04. Wanhoop van een wees Aan de oever van een snelle vliet een jeugdig meisje zat Zij weende en schreide van verdriet het gras van tranen nat Zij wierp de bloemen die zij zag mistroostig in de stroom en riep Ach lieve vader, lieve moeder, lieve zuster, lieve broeder, kom, kom Een rijk man, wandelend langs de vliet bespeurt haar bittere smart Daar hij het meisje wenen ziet breekt zijn meedogend hart Hij sprak tot haar wel lieve meid spreek op en wees niet schuw Kan 't zijn waarom gij kermt en schreit kan 't zijn zo help ik u Zij zuchtte en zij zag hem troostloos aan en sprak ach brave man een arme wees ziet gij hier staan die 't lot slechts helpen kan De heer sprak kind en ween niet meer uw hart verdient geen pijn Ik wil uw broeder en uw vader en uw vriend en ook uw minnaar zijn Hij nam haar minzaam bij de hand en noemde haar zijn bruid En deed haar langs de waterkant haar slechte kleren uit music: laïs words: trad. Jorunn: "Aanvankelijk klonk dit een beetje James Bond-achtige. Verschikkelijk! Maar dank zij die cello-riff kreeg het een heel andere wending. Live klinkt het, door het gitaarspel van Fritz Sundermann, als iets van Los Lobos." 05. Klacht van de verstoten minnares Komt jonge dochters wil mijn smart doorgronden Ik heb beschreven mijn levensloop Ik heb zoveel droefheid ondervonden Minnaar gij zijt de schuld van mijn droefheid Hoe dikwijls kwaamt gij niet door uw schoon praten Waarmede gij mijn hart overwon Dat gij mij nooit of nooit zoudt verlaten Maar wat kreeg ik van u voor mijn loon Uw vals gevlei dat bracht mij in het lijden Gij hebt mij van mijn ouders afgerukt Door valse liefde kwaamt gij mij verleiden En nu ben ik eeuwig in 't ongeluk Ik werd bevrucht aan wie moet ik gaan klagen Ik werd verstoten van ouders en vriend Valse minnaar den hemel zal vragen Mijn schoon leven is door u verslind Daarbij kwam men nog enen brief te vinden Ik wend mijn hart al van de wereld af Ik hoop dat ik bij God rust zal vinden Dochters begraaf mij in het duister graf music: laïs words: trad. Jorunn: "Ons absolute lievelingsnummer van de cd. Hier heeft de producer Wouter Van Bell echt het onderste uit de kan gehaald, en voor ons was dat een openbaring. We zijn ook weg van dat jazzy baslijntje aan het eind, gespeeld op een juno." - Nathalie: "Die mannelijke parlandostem is trouwens ook een vondst van Wouter. Ze maakt de track echt helemaal af." 08. La plus belle de Céans C'est la plus belle de Céans C'est par la main que nous la tenons Faites-la passer en arrière Ramenez vos moutons, bergère Faites-la passer en avant Ramenez vos moutons des champs Ramenez, ramenez belle Ramenez vos moutons, bergère Ramenez, ramenez belle Ramenez vos moutons des champs music: j. bauweraerts words: trad. Annelies: "Dit heeft Jorunn gemaakt op haar akoestische gitaar. Dat galopperende ritme en die cajun-verwijzingen zitten het als gegoten, maar het werkte net zo goed in zijn naakte vorm. Misschien nemen we het ooit nog wel eens opnieuw op." 09. Al Béole 17 Meegaan gij ga mee met mij dansen naar waar die dansen gaan Iedereen wordt één en geeneen die zal eenzaam zijn music: laïs, sundermann, laloy words: laïs "We hadden ons een week lang teruggetrokken in een huis in de Ardennen, om aan nieuw materiaal te werken en de titel verwijst naar de straat waar we toen verbleven: 'Al Beole' werd geschreven op de gedenkwaardige 11 september 2001. Het gaat dus eigenlijk ook over doodgaan." - Annelies: "De stemmen zijn nogal rechttoe rechtaan, maar de instrumentatie maakt het een tikje abstracter. Er zitten enkele weerhaakjes in." 10. De drie Maagdekens Wij klommen op hoge bergen en keken te zeewaart in Wij zagen een schipke varen Drie maagdekens zaten erin Deze allerschoonste jonkvrouw Die in het schipke was Die bood aan mij te drinken Uit een klaar kristallen glas Wat zal ik er toch meemaken Gij hebt noch slot noch goed Gij zijt een haveloos meisje En schoon, gij zijt zo zoet Ben ik een haveloos meisje Men vindt er zo vele meer 'k ga in een klooster treden en dienen God den heer Vaarwel m'n schoon jonkvrouw Zo gij in 't klooster gaat Laat bij een woord mij weten Als gij de wijding ontvaat Al was 't acht dagen geleden Haar vader en moeder dood Men vond geen rijker vrouwe In zeven steden groot De ruiter heeft vernomen Hij sprak zadel mijn paard Dat zij in 't klooster moest komen is wat mij zorgen baart Als hij nu kwam in 't klooster Hij klopte met d'ijzeren ring Waar is de non die laatst de heilige wijding ontving Het allerjongste nonneke Kwam voor de tralies staan Haar haar was afgesneden Ze zei 't vrijen is gedaan Hij stak zijn paard met sporen Tot onder de linde groen God, 'k heb mezelf verloren En hij doorstak zich toen Ten twee uur na de noene De nonne ging uit om brood En onder de linde groene Vond zij haar schoonlief dood Zij kuste en zij weende Zij nam hem op haren schoot Zij riep oh nee! Schoon lief nu zijde gij dood Zij deed een huisje bouwen Op haar schoonlief zijn graf Zij ging er in gaan wonen Tot ook zij d'adem gaf music: laïs words: trad. Annelies: "Een superdroevig nummer, maar mooi van opbouw en met een prachtige tekst. Onbewust hebben we onze harmonieën helemaal aan het verloop van het verhaal aangepast. Al gaat het eigenlijk slechts over één maagdeken." (lacht) - Jorunn: "Het is echt wel heel vertellend, hè? Mijn moeder moet altijd huilen als ze dit hoort. Het is bijzonder fragiel, maar dat breekbare kantje van Laïs mag ook wel eens in de verf worden gezet." 11. Dormez, dormez Dormez, dormez, coeurs insensibles Qui ne chercher que la joie du jour Les sommeils des pavots paisibles Ne valent pas les veilles de l'amour C'est Aurore, ma chère Aurore Qui nuit et jour me fait gémir Car quand on pense à celles qu'on adore Peut-on dormir Ce dieu paré de fleurs nouvelles Va les répandre sur ton sein Sa voix fait attendrir les belles Entends, entends, son doux refrain C'est Aurore, ma chère Aurore Qui nuit et jour me fait gémir Car quand on pense à celles qu'on adore Peut-on dormir Pour toi j'ai prolongé ma veille Aurore, Aurore, ah, réponds-moi C'est le tendre amour qui m'éveille, il vole, il vole auprès de toi C'est Aurore, ma chère Aurore Qui nuit et jour me fait gémir Car quand on pense à celles qu'on adore Peut-on dormir music: laïs words: trad. Jorunn:" Dit komt uit het oudste liedboek dat ik heb, uit 1840. Prachtige tekst." - Annelies: "Het is het enige nummer op de cd waarvoor Wouter de stemmen heeft gearrangeerd. Die werkwijze is uitzonderlijk voor ons, maar in dit geval werkt het." 12. Hymne Qui change, qui vient, qui te prends la main Qui m'aime, qui sème, qui vend les graines music & words: eric & ilona chale Nathalie: "Dit komt uit een heel obscure Belgische plaat: Noises, een compilatie-elpee uit 1977 op Marc Moulins Kamikaze-label. Er zijn destijds slechts 500 stuks van geperst. 'Hymne' werd geschreven door Eric en Ilona Chale en we vonden het zo mooi dat wer er niets aan hebben veranderd. Het is heel fijn om te zingen. Je gaat er echt van zweven."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *