Laïs

LAÏS - "Laïs" (1998)cd_lais Full cd Alea (WBM 21005) (Ultratop (B) - Binnenkomst: 23/1/1999 - Piek: 4 - Weken: 52) 01. De wijn 02. Barbagal 03. Isabelle 04. 't Zoutvat 05. De wanhoop 06. In this heart 07. Min morfar 08. 't Jeugdig groen 09. De wereld vergaat 10. Warme garnars 11. 't Smidje 12. Grand Jacques 13. Bruidsnacht 14. 7 steken
* * *
01. De wijn Het beste van de wijne dat is er voor mijne mond Al lag ik ziek te bedde dan werd ik weer gezond Al lag ik ziek te bedde gekweld door menig venijn De wijn geneest de pijne O wijn, weest welkom wijn Men mag de wijn wel loven, zij is er het prijzen waard En ook de schone vrouwen die zijn er naar onzen aard Ik heb er nog meer te doen dan enkel dit glaasje klein Daarom wil ik ze roemen O wijn, weest welkom wijn De wijn die komt van verre, zo menig mijl gereden Op wagens en op karren tot hier al binnen de steden Zij komt er uit het land van Keulen, al over de Rijn Getond in volle vaten O wijn, weest welkom wijn En is ze rood en helder dan is ze ons goed gezind En streelt zij onze tongen dan is zij ongekend O als de mensen drinken met vrienden al bijeen Uit glazen die daar klinken O wijn, weest welkom wijn Ach vrienden hebt geen zorgen, al hebben wij nu geen geld De waard zal ons wel borgen, zo heeft hij mij verteld We zullen hem laten schenken en vrolijk zullen we zijn Kom laat ons vanavond blijven O wijn, weest welkom wijn "Een van onze oudste nummers. Jorunn zong het lang geleden al. De tekst komt uit het Antwerps Liedboek. Het is een positief drinklied over de wijn, die alles geneest. We hebben het lied, zoals onze meeste liedjes, zelf gearrangeerd." 02. Barbagal Barbagal l'è n'dait iera ancura noeit Diridin don, diridon, poura mi. Cul bunet an's i'oei l'è muntà a caval Diridin don, diridon, poura mi. E follì, follà, follero, e follero, lero, lì. O bun om Barbagal pour'om Diridin don, diridon, poura mi. A porte lo cure come fu sal ra Diridin don, diridon, poura mi A jo la voi gal, a bara voi gar Diridin don, diridon, poura mi E foli, fola, folero, e folero, lero lì Amora am barbagal porom Diridin don, diridon, poura mi 'n sal ciuchè la noeit a fasia 'n ciadel Diridin don, diridon, poura mi. A criava fort i sun mi 'l pì bel Diridin don, diridon, poura mi. E follì, follà, follero, e follero, lero, lì. O bun om Barbagal pour'om Diridin don, diridon, poura mi. Cun le braie curte e cul pintun an man Diridin don, diridon, poura mi. A criava a tuta forsa: "Sun an rabadan" Diridin don, diridon, poura mi. E follì, follà, follero, e follero, lero, lì. O bun om Barbagal pour'om Diridin don, diridon, poura mi. Quandi che l'Munvis a l'à 'l capel Diridin don, diridon, poura mi. O ca fa brut o ca fa bel Diridin don, diridon, poura mi. E follì, follà, follero, e follero, lero, lì. O bun om Barbagal pour'om Diridin don, diridon, poura mi. Dat is het liedje waarmee Laïs zichzelf in het leven riep in Gooik. We hadden het al heel lang op cassette, in een versie van de Noord-Italiaanse groep Cantovivo. De tekst betekent niets, het is gewoon klankplezier. We hebben het met plezier gemaakt omwille van de herinnering. 03. Isabelle Isabelle mijn dochterke Waar hebde gij leren naaien? Te Gent al bij mijn moeje Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn Isabelle mijn dochterke Wat hebde gij daar gegeten? Een vis met gele strepen Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn Isabelle mijn dochterke Waar he'n ze dat viske gevangen? In een kelderke met een tange Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn Isabelle mijn dochterke Wat jonde gij aan uwen zelve? Een spaadje om mij te delven Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn Isabelle mijn dochterke Wat jonde gij aan uwe moeje? Een oven om in te gloeien Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn Isabelle mijn dochterke Wat jonde gij aan uwen broeder? Een vrouwe gelijk zijn moeder Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn Een traditionele tekst en melodie, ook gevonden in het Antwerps Liedboek. Dit liedje zingen we al vier jaar. Het gaat over een meisje dat leert naaien in Gent. Erg ontspannend om te zingen. 04. 't Zoutvat 'k Wil verhalen in dit lied hoe Pier met Trijn ging trouwen Het huwelijk was maar pas geschied of 't moest hen al berouwen Den eerste dag 't was al gelach, men zag daar niets dan fluiten En Pier en Trijn heel vrolijk zijn bij bassen en bij luiten Jan gaf kiekens in het kot en Dries gaf hen een verken Marie die gaf ne koffiepot, een schup om mee te werken Jannemoei gaf hun een koei, de Jef gaf hun een tange En Pier de wal gaf hun een val om muiskes mee te vangen Pier toen de bruiloft was gedaan begon te commanderen Waar dat de meubels zouden staan en ging het huis uitkeren Maar Trijn die zei : Wat doet gij mij, dat zijn geen mans affairen Laat mij dus mijn fatsoen maar doen gelijk ik zal begeren Pier hing het zoutvat in de schouw en Trijn begon te kijven En zei dat zij dat niet en wou en het daar niet zou blijven Trijn nam het af en Pier die gaf haar twee goeie soefletten En zei : Gij prei, wat zult gij mij hier wetten komen zetten Trijn als duivelin zo kwaad riep uit : Moet ik dat lijden Indien gij mij nog eens zo slaat zal ik uook niet mijden Pier zei : Zwijg stil, gij zult de wil van mijn gebed ontvangen Ik draag de broek, in dezen hoek daar zal het zoutvat hangen Trijn trok haar man toen voor 't gerecht en deed terstond hem dagen Dat hij moest komen voor het recht om hem daar af te vragen of ene man gebieden kan of hij kan commanderen Waar hangen moet het keukengoed, zij gingen procederen Ze procedeerden lange tijd, daar werd zoveel gelopen Totdat zij waren alles kwijt, men moest alles verkopen Den helen bras, al wat er was, het zoutvat, potten, pannen Daarbij de koei van Jannemoei en 't vat met koperen wanden Die tekst heeft Jorunn gevonden in een heel oud boekje in een kringloopwinkel in Antwerpen. Het is een grappige tekst, die nog heel actueel is. Jorunn schreef de melodie. Hier hoor je de drie stemmen duidelijk onderscheiden. Nathalie begint, Jorunn valt in en Annelies is de hoogste stem die volgt. 05. De wanhoop Mijn lief schijnt mij te haten Al klaag ik haar mijn smart 't Mag al den bras niet baten Een ander heeft haar hart Zij leidt een ander vrijen En wil mijn min niet lij'en Dat maakt mij drommels desperaat De wanhoop maakt gemeenlijk : Een monnik of soldaat Wat is nu best begonnen ? Hoe raak ik aan mijn end ? In 't klooster bij de nonnen ? Of bij de heer van Gent ? Voor 't eerst ben ik te geus toe En ook te genereus toe Dat raadt in dezen droeven staat De wanhoop maakt gemeenlijk : Een monnik of soldaat Ik weet me te berechten Te helpen uit de nood Ik wil me dood gaan vechten Dat gaat je naar de vloot Gelijk een eerlijk landsman Wie weet hoe menig Fransman Met mij zal sneuvelen voor de staat De wanhoop maakt gemeenlijk : Een monnik of soldaat "Uit het liedboek van Jan Frans Willems, dat we kregen van radioproducer Dré Peremans. Annelies heeft er een korte en krachtige melodie voor gebruikt." 06. In this heart In this heart lies for you A lark born only for you Who sings only to you My love My love My love I am waiting for you For only to adore you My heart is for you My love My love My love This is my grief for you For only the loss of you The hurting of you My love My love My love There are rays on the weather Soon these tears will have cried All loneliness have died My love My love My love I will have you with me In my arms only For you are only My love My love My love (from the Sinéad O'Connor cd "Universal Mother", 1994) Nathalie heeft dit liedje van Sinéad O' Connor aangebracht. Sinéad geeft ons kippenvel: ze heeft een eigen stem en klinkt heel warm en gevoelig. Je voelt wat ze zingt. Het is een lied over de liefde. 07. Min morfar Min morfar hade en gammal rock Som var av svinehår väven Och när han dansade som allra värst Så tog han flickan i näven Röda rosor är så härliga Vackra flickor är så kärliga Hellst när man får den som man vill ha Då här det nöje till att leva Det står ett träd på min faders gård Det har så underliga grenar Den ena gren far den andre fam Och här står jag moj allena Een Zweedse traditional. Het betekent 'Mijn Grootvader'. Jorunn heeft het liedje meegebracht uit Zweden, toen ze er met 'Jeugd en Muziek' op concertreis was. We hebben het arrangement overgenomen van drie ons onbekende Zweedse meisjes. 08. 't Jeugdig groen Nu ben ik hier alleen in 't jeugdig groen Waar is mijn lief, waar zal ik ze zoeken ? Waar mag ze zijn, die ik bemin ? Waar mag ze zijn mijn tere vriendinne ? Ik, ik hoor haar komen, ik hoor haar komen O, wat een verdriet Zij die daar komt, nee zij is het niet Zij die daar komt, nee zij is het niet Ik leg mij neer al onder enen boom Ik leg mij neer om wat te slapen Terwijl ik sliep had ik een droom Terwijl ik sliep om vreugd te rapen O wat een verdriet, o wat een verdriet O wat een verdriet, zij is het niet Terwijl ik sliep kwam zij daar bij mij Terwijl ik sliep kwam zij daar spelen Och here toch, die haar behaagt En die komt mij nu bespeuren Zij komt daar spelen, zij komt daar spelen O, wat een verdriet Zij die daar speelt, nee zij is het niet Zij die daar speelt, nee zij is het niet Ik kuste haren rode mond Ik kuste haar alsof ik beve Riep er ik : Maak mijn hart gezond Dat ik in dit jong hart herleve Tere vriendinne, tere vriendinne O 't is door de min Trek mij tot u, O schone engelin Een traditionele tekst waarop we een ingewikkeld arrangement gezet hebben. Moeilijk om te zingen. Het is een oud liefdeslied. 09. De wereld vergaat Vrienden 't is tijd om uw pakske te maken. Raapt al uw pottekes en pannekes bijeen. Tracht als ge kunt nog wat vreugde te smaken, vreugd en verdriet springen 't langst op de been. Want de aarde die is al aan 't verdoven. 't Schijnt dat de zon en de maan ons verlaat. Niemand verplicht ik toch mij te geloven, maar 't is de roep dat de wereld vergaat. Sommigen zeggen : 't is triestig om te horen, dat heel het mensdom zal worden verbrand. Anderen zeggen : men zal ons versmoren. 't Een en en het ander en is niet plezant. 't Was verduiveld wat ver toch gedreven, ons te behandelen als vis en gebraad. 't Is om te schrikken, te schudden en te beven als ge 'r aan denkt dat de wereld vergaat. Waarom nog goed ons te wassen en te scheren? Waarom nog goed een nieuw hemd aan te doen? Laat ons maar drinken en laat ons maar smeren. Laat ons maar gans ons fortuintje opdoen. Toe Jan, gij moet nog kiekens halen, kiekens die lopen toch genoeg op straat. 't Is onnodig ervoor te betalen, aangezien dat toch de wereld vergaat. Is er hier iemand die kleren wil kopen? 'k Laat heel mijn boel aan de prijs van factuur. Ik ben van zin in mijn hemd rond te lopen. 't Is nog te goed voor de warmte van 't vuur. Ik ga mijn gereedschap verkopen omdat er het werken tot niets meer en baat. 'k Neem er geen stukskes nie meer van mien handen, aangezien dat toch de wereld vergaat. Eindelijk 't moest er toch eens van komen. 't Werd ons voorspeld door de ster met de steert. Ik heb gelukkig mijn voorzorg genomen, mijn laatste cent is goddank reeds verteerd. Ben ik gedwongen nu schulden te maken, zet men mij morgen of heden op straat, 'k lach ermee want 't kan mij toch niet raken, aangezien dat toch de wereld vergaat... Ja de wereld vergaat Ook deze tekst komt uit het boekje dat we in de kringloopwinkel vonden. Een vrolijk wijsje, dat zegt dat je plezier moet maken nu het einde van de wereld nabij is. Jorunn heeft de melodie geschreven vanuit de tekst. 10. Warme garnars Moeder ik wil hebben een man Warme garnars smory Die mij den kost wel winnen kan Warme garnars, warme garnars Warme garnars, smory Wel mijn dochter gij zijt te jong Warme garnars, smory Gij moet nog wachten een jaar rond Warme garnars, warme garnars Warme garnars, smory Moeder ik ben oud genoeg Warme garnars smory Mijn Jan is knap en welbeproefd Warme garnars, warme garnars Warme garnars, smory Moeder, moeder, geef mij ne man Warme garnars smory Die mij dees koude winter kan Warmen, warmen, warmen, warmen Warme garnars smory Dit is één van onze eerste nummers, uit het Liedboek van Jan Frans Willems. Normaal wordt het veel sneller gezongen, maar deze versie is gegroeid uit een ongelukje tijdens de repetities. 11. 't Smidje Wie wil horen een historie Al van ene jonge smid Die verbrand had zijn memorie Daaglijks bij het vuur verhit Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld 'k Geef den bras van al dat smeden Ik ga naar de Franse zwier 'k Wil mij tot den trouw begeven Nooit een schoner vrouw gezien Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld 't Is de schoonste van de vrouwen Maar nooit was er zo'n serpent Nooit kan zij haar bakkes houden Nooit is zij eens wel content Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld Nooit mag ik een pintje drinken Nooit mag ik eens vrolijk zijn Nooit kan ik iemand beschinken Met een glaasje bier of wijn Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld 'k Geef den bras van al dat trouwen Werd ik maar eens weduwnaar 'k Zou mij in een hoeksken houden En mij stellen uit gevaar Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld Onze eerste single, samen met 'De Wereld Vergaat'. De tekst is al bekend van Miek & Roel. We dachten dat we er een jig van konden maken en zijn beginnen dansen. Zo is dit arrangement gegroeid. Kadril speelt hierop mee. «De versie van Laïs leunt dichter aan bij het oorspronkelijke ritme en bij de oorspronkelijke melodie dan onze versie uit '67. Overigens vind ik hun interpretatie zeer geslaagd.» Roel van Bambost 13. Bruidsnacht Zij is naar 't duin gegaan Haar bruidskleed had zij aan Baren gaan heen en weer Sterren staan klaar Eenzaam in doods gebied Ontwaakt hij en hoort haar lied Baren gaan heen en weer Donker is 't tij Hij kwam uit zee naar 't strand Hij nam haar bij de hand Baren gaan heen en weer Sterren staan klaar Donker duin Donker duin Sterren staan helder klaar Zij rusten eeuwig Bij elkaar Toen in dat geurend kruid Werd zij 'n gekroonde bruid Baren gaan heen en weer Donker is 't tij Hij nam haar met zich mee Terug naar de brandende zee Baren gaan heen en weer Sterren staan klaar Donker duin Donker duin Sterren staan helder klaar Zij rusten eeuwig Mm mm... Bij elkaar Donker duin Donker duin Sterren staan helder klaar Zij rusten eeuwig Mm mm... Bij elkaar Dit is een wat mysterieuze tekst van Ferdinand Verknocke, een West-Vlaams dichter. De melodie komt uit Schotland. Het gaat over een koppel en zelfmoord. Het fijne is dat je niet precies weet wat er gebeurt. Het lijkt ons een soort sprookje. 14. 7 steken Hij was een jongeling van achttien jaren Die bij z'n meisje de liefde kwam verklaren Maar toen hij haar had van haar eer ontrukt Liet hij haar zitten met haar ongeluk 's Morgens kwam hij om haar te spreken Men zag de tranen van droefheid breken Zij sprak : Jongeman ziet wat gij doet Hetgeen ik draag is van uw vlees en bloed Hij nam haar dadelijk mee naar buiten In 't groen waar al die vogels fluiten Hij nam haar mee naar een rivier En sprak : uw laatste rustplaats is hier Hij heeft haar dadelijk vastgegrepen En nam een mes en gaf haar zeven steken Ja zeven steken, zij viel voor zijn voet Zij lag te baden in haar eigen bloed Adieu mijn vader, adieu mijn moeder Adieu mijn zuster, adieu mijn broeder Nu ga ik scheiden van de wereld af En ik ga rusten in het duister graf Ziet nu zo een moordenaar eens lopen Geen rust of duur om iets te hopen Nu loopt hij met zijn ogen vol getraan En kan z'n leven naar de gevangenis gaan Een toffe tekst uit het Keukenmeidenzangboek, over een vrouw die gedood wordt door haar minnaar. De geest van de vrouw keert terug. Jorunn vond de melodie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *